top of page

st. mary's Primary school george

Die skool is ‘n openbare skool op privaat eiendom.  Die eiendom behoort aan Biskop Francisco.  Fortunato to De Gouveia  (van die Katolieke Gemeente te St  Mary’s)  van die die Bisdom van Oudtshoorn.  Die huur ooreenkoms met die WKOD van skool is in 28 April 1999 onderteken. Die Nuutgeboude Admin Blok  is in  April  2006 voltooi.  Ons skool is op 11 Maart 1929 deur nonne en Priesters met 35 leerders begin.   Vandag het dit gegroei  tot 920 leerders met ‘n trotse geskiedenis soos vervat in ons skool se leuse  “Fidelitas” Getrouheid.

 

Ons leerders kom hoofsaaklik uit Rosemoor,  Urbanville, Protea Park, Thembalethu, Rosedale (Pacaltsdorp).  Enkelinge leerders kom uit Parkdene en Conville woonbuurte.  Meeste van ons leerders se ouers is werkloos en kan nie skoolfonds betaal nie.  Die huidige status van die skool is ‘n Nie-Skoolfonds skool. (Leerders se ouers betaal nie skoolfonds nie)   Ouers maak ‘n vrywillige familie bydrae van R40 per gesin tot skoolfonds.

 

St.  Mary’s  Primêr het ‘n Christelike Etos van “Omgee” wat deur al sy opvoeders en ouers ondersteun word.  Daar word gepoog om dit uit te lewe in alles wat ons doen hetsy dit Sport, kultuur of akademies is.  Elkeen se poging word waardeer, en aangeprys. Om behoeftige ouers/families te help tydens begrafnisse is ‘n Deernisfonds deur die Beheerraad in die lewe geroep. Spesiale dae in die lewe van personeellede (bv. verjaarsdae,  troues,  verlowing,  geboortes en of sterfgevalle in die familie)  word op ‘n spesiale manier gedenk, met ‘n kaartjie,  ruiker, kospakkie, of  biduur aan huis.

 

Sport

Die skool se leerders beoefen die volgende sportkodes:  Rugby, Atletiek,  Netbal,  Bofbal,  Landloop, Skaak , Mini-krieket, Mini-Netbal, Tafeltennis en Krieket.

 

Musiek  (Klavier en Blokfluit)

Sedert 2001 het leerders wat Trinity eksamens afgelê het, A+ simbole behaal.  Die Skoolkoor  (Junior & Senior) het gereeld by koorfeeste en skoolfunksies opgetree.

 

Dans / Ballet

Elke 2de jaar word ‘n groot produksie op die planke gevoer in die St. Mary’s Kondersaal. 

Die  jaar word  “’n Revue opgevoer met dans, sang en musiek. 

Ons skool is die voederskool vir George Hoërskool - die fokus (FET) skool vir die Kunste vir ons omgewing.  Hier vaar ons leerders besonders baie goed.  Vyftig present van elke dansklas  by George Hoër vanaf Gr. 10 – 12  bestaan, uit leerders wat van St. Mary’s (RK) Primêr kom.   Tans veg ons met die WKOD om ‘n voltydse poste pos te kry.

 

Akademie

Die skool handhaaf gereeld ‘n jaarlikse slaag % van 80 – 92%.

 

Verslag oor Godsdiensonderrig (RE)

Godsdiensonderrig is een van ons skool se belangrikste prioriteite.  Die doel daarvan is om vir ons leerders ‘n goeie en standvastige geloofslewe te skep waar,  veral Christelike waardes die grondslag is.

fea896_8f0c47e61a6540478d75a3f3fe13f291_mv2.webp

cONTACT INFO

Principal: Denzil Alkaster (Acting)  

Phone: 044 875 8450

Fax: 044 875 9485

Email: stmarysprimary9@gmail.com

Untitled design (24).png

PHYSICAL ADDRESS

21 Beer St

Rosemoor

George

6529

Untitled design (25).png

POSTAL ADDRESS

P.O. Box 215

George

bottom of page