top of page

st. vincent's rc primary school

Die eerste skoolgebou in Koelenhof was opgerig deur Mnr. Joseph Mack, ‘n Katoliek van Ierland wat die Bestuurder van die “Hume-Piep-Brick” Industrie te Koelenhof was.  Hierdie beskeie sinkhuise, naby die stasie het as Kerk gedien en ook as skool.  Die onderwyseresse was “Miss Cathy” van Stellenbosch, wat vroeer ‘n Dominikaner Suster was.  Kinders van Idas-Vallei het ook na die Katolieke Skool gekom.  Dit het in 1931 begin.

 

In 1935 het Pallotinie-Susters uit Duitsland aangekom en ‘n stuk grond gekoop.  Daarop was die klooster, die kerk en twee klaskamers opgerig.  (Sub A tot Std. 1 en Std. 2 tot Std. 6).  Na die Primêre Skool was daar voorsienig gemaak vin ‘n 3 jaar Naaldwerkopleidings-kursus vir meisies.

 

In Januarie 1954 het die Oblate-Susters die klooster en skool te Koelenhof oorgeneem.  Sr. Marie-Agnes en Sr. Francoise-Augustine het 90 leerlinge onderwys, maar die daaropvolgende jaar word ‘n derde klaskamer bygevoeg en nog ‘n onderwyseres was nodig.

 

In Oktober 1959 het sy Eminensie Kardinaal McCann feestelik die twee nuwe klaskamers geseen, wat aan die bestaandes aangebou was.

 

In 1965 her Sr. Francoise-Bernard (streekowerste) die hout-opslaangebou met vyf nuwe klaskamers laat oprig.

 

Die getal leerlinge styg nog stteds; dus was die Susters verplig om nog verdere locale vir onderwysdoeleindes te voorsien.

 

In 1971 word weer ‘n gebou opgerig; dit is nie ‘n barak nie, maar ‘n steengebou met drie klaskamers.  Met die einde van die skooljaar 1992 word die houtgebou gesluit.  Die barake moet afgebreek word, omdat dit bouvallig geword het en dan sal daar plek wees vir twee blokke met elk vier klaskamers.  Begin 1993 neem Mnr. February as Skoolhof oor.  Die helfte van die Skoolkinders (Std. 3, 4, en 5) word per skoolbus na die naaste staatskool in Elsenburg vervoer.  In Maart 1993 was met die bou van die nuwe blokke begin en op 3 September 1993 kon die feestelike inwyding deur Aartsbiskop Henry van Kaapstad plaasvind.

 

Die Susters gaan voort om donasies in te samel en die skool kry ‘n teerblad tussen die twee nuwe geboue, wat as netball-veid gebruik kan word.

In 1996 was dit nodig om nuwe toilette vir die seuns op te rig en die bestaande “French-trein” word vervang met ‘n sprinkelbesproeing deur gesuiwerde water uit die septiese-tenk.

 

In die jaar 2000 vra die skool ‘n kantoor vir die Hoof, daar ‘n sekretaresse aangestel kan word end us verdure ruimte nodig is.

 

In die jaar 2001 verander die verhouding met die Departement; Die skool hou op om as ‘n “Staatsondersteunde Kerkskool” te funksioneer.  ‘n Kontrak word onderteken en ons Skool is tans ‘n Openbare skool op private eiendom, met die reg op onderskeidende godsdienstige karakter.

IMG-20201012-WA0006.jpg

cONTACT INFO

Principal: Sr Lucy-Henriette Saul

Phone: 021 865 2404

Fax: 021 865 2578

Email: stvincentrcprimary@gmail.com

Untitled design (24).png

PHYSICAL ADDRESS

Station Way Kromme Rhee Road

Koelenhof

Stellenbosch

Untitled design (25).png

POSTAL ADDRESS

Station Way Kromme Rhee Road Koelenhof

Stellenbosch

7605

South Africa

bottom of page